9:00, Farní úřad, Ostrovačice

Zveme vás na besedu s Miroslavem Kasáčkem, jedním z autorů knihy Mlynáři od Babic. Beseda je doplněna promítnutím dokumentu Dopisy z cely smrti. Tato akce je pořádána pro farní společenství a seniory v Ostrovačicích.

 


Setkání seniorů 20.6.2012

Setkání seniorů dne 20. června 2012 bylo speciální. Přijel k nám na návštěvu pan Miroslav Kasáček, spoluautor několika knih spojených s tématikou komunistického bezpráví, spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť. Pozvali jsme ho v souvislosti s plánovaným výletem seniorů v září Po stopách P. Buly.

Pietní akt k uctění památky generála Heliodora Píky

10:00, před budovou generálního štábu Armády České republiky, Praha-Dejvice

Zveme vás k účasti na pietním aktu k uctění památky generála Heliodora Píky, který se bude konat v 10:00 hod. před budovou generálního štábu Armády České republiky v Praze-Dejvicích.

 

Rozhovor s Miroslavem Kasáčkem na ČT24

23:30, Osobnosti na ČT24, Před půlnocí, ČT24

"K babické vraždě nemuselo dojít," říká Miroslav Kasáček

Střelba v babické škole z 2. července 1951, která připravila o život tři funkcionáře městského národního výboru, vyvolala jedny z nejtvrdších represálií komunistického režimu. Ve vykonstruovaných procesech bylo odsouzeno více než sto osob, vyneseno jedenáct trestů smrti, nedobrovolně vystěhovány desítky rodin. I díky vydatné podpoře StB tím vyvrcholila snaha zlikvidovat ústřední vrstvy vesnické společnosti – věřící, rolníky a živnostníky. Zločinům komunismu se ve svých knihách společně s Luďkem Navarou věnuje historik a badatel Miroslav Kasáček, host Pavlíny Pilařové v pořadu Před půlnocí z 22. června 2012.

Co vás přitáhlo k tomu, že jste se začal zabývat příběhy z komunistické totality? Proč se snažíte osvětlit tyto události?
Jako čtrnáctiletý jsem byl nedaleko Babic na brigádě zrovna v době babického případu. Věděli jsme, že se tam pohybují vojáci, SNB, milice, ale nebylo nám jasné, proč to je. Jednou ráno jsme pak jeli na brigádu do Cidliny a v půli cesty nás zastavila policie, že dál nemůžeme, a vrátili nás domů. To byl můj první kontakt s Babicemi.

Lukov

V sobotu proběhl sraz rodáků v Lukově. U této příležitosti se konala mše k výročí smrti Pátera Jana Buly, kterou sloužil Děkan ThLic. Václav Slouk (od sv. Jakuba v Brně).

 

Pietní akt u příležitosti Dne památky obětí komunismu

13:30, Památník účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle v Brně-Bohunicích, ul. Moldavská, Brno

14:30, Muzeum československého exilu, Štefánikova 22, Brno

Statutární město Brno ve spolupráci s městskou částí Brno-Bohunice si Vás tímto dovoluje pozvat na uctění památky obětí komunismu, které se koná u příležitosti Dne památky obětí komunismu. Pietního aktu se mj. zúčastní zástupce velvyslanectví USA v ČR Robert A. Zimmerman, Rada pro tiskové a kulturní záležitosti.

Po skončení pietního aktu mohou účastníci uctít rovněž památku parašutistů, kteří v roce 1942 zabili Reinharda Heydricha, a to ve 14:30 hodin u pamětní desky umístěné v Muzeu československého exilu, Štefánikova 22.

Poznámka: pietní akt bude trvat cca 30 minut, z organizačních důvodů se koná o dva dny dříve, než je v kalendáři stanoven Den památky obětí komunismu.

Detailní informace včetně příjezdových tras naleznete v této pozvánce.

 

16:30, u Památníku kněží, řeholníků a řeholnic na Vyšehradském hřbitově, Praha

U příležitosti 62. výročí násilné likvidace mužských řeholních řádů v bývalém Československu, si Vás dovolujeme pozvat jménem Konfederace politických vězňů ČR a Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v úterý 26. června 2012 v 16:30 hod. po ukončení piety Dr. Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově, k uctění obětí totalitních režimů u Památníku kněží, řeholníků a řeholnic na Vyšehradském hřbitově.

Program pietního aktu:
Společný odchod od symbolického hrobu Dr. Milady Horákové
Hradní stráž-čestná stráž
Úvodní slovo, hudební doprovod
Položení věnců a kytic
Státní hymna
Projevy hostů
Duchovní promluva
Závěr pietního aktu, "Večerka" (trubač Hradní stráže)

 

13:00, Vazební věznice Praha-Pankrác

V souvislosti s uctěním 62. výročí popravy JUDr. Milady Horákové si Vás dovolujeme za Vazební věznici Praha-Pankrác a Konfederaci politických vězňů pozvat dne 27. června 2012 od 13:00 na pietní akt, kterým si připomeneme oběti politických procesů komunistického režimu.

Program pietního aktu:
12:45 - Sraz účastníků a veřejnosti na motorové bráně Vazební věznice Praha-Pankrác
13:00 - společný odchod účastníků na pietní místo
13:10 - uvítání ředitelem Vazební věznice u památníku JUDr. Milady Horákové
13:20 - pietní akt - položení kytic, státní hymna
13:40 - vystoupení hostů
14:20 - konec pietního aktu, "Večerka" (trubač Hradní stráže)

Svojí účast potvrďte do 20. 6. 2012: J. Dolejší, tel.: 261 032 111, 724 349 053; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Po nahlášení hostů Vám bude obratem rozeslán podrobný program.

Na akci promluvil pan Jiří Kubík, jehož projev si můžete přečíst zde.

 

Oficiální jmenování za člena Platformy Evropské paměti a svědomí

Občanské sdružení PAMĚŤ se stalo členem Platformy evropské paměti a svědomí. Ve dnech 14.5.- 29.6.2012 proběhlo elektronické hlasování o přijetí našeho sdružení, členové Platformy jsou ze 13 členských států Evropské unie a Ukrajiny.

Oficiální jmenování za člena Platformy Evropské paměti a svědomí.

Více o cílech a činnosti Platformy evropské paměti a svědomí se dozvíte z následujících dokumentů:
Kodex platformy,
Smlouva a Stanovy Platformy,
Tisková zpráva o založení Platformy v Praze dne 14. října 2011.

 

10:00, pontifikální mše, bazilika Panny Marie Hostýnské

slavnostní setkání, památník KPV ČR

beseda, jurkovičův sál

Konfederace politických vězňů ČR a pobočka Bystřice pod Hostýnem uspořádali v sobotu 1.září 2012 XX. Muklovskou pouť na Sv. Hostýnu. U této příležitosti se v 10:00 hod. konala pontifikální mše v bazilice Panny Marie Hostýnské, kterou celebrovali opat strahovský P. Michael Josef Pojezdný OPraem. a rektor baziliky P. Jiří Šolc SJ.

Po ukončení mše proběhlo slavnostní setkání u památníku KPV ČR. Následovala beseda v Jurkovičově sále, kde byla instalována doprovodná výstava "Život a smrt kněze Jana Buly" a výstava věnována knězi Václavu Drbolovi.

I přes nepřízeň počasí (mlha a mrholení) se pietní akce na Sv. Hostýně vydařila.