Knihu tvoří téměř třicet abecedně seřazených hesel, nenajdeme zde však běžné definice, známé z učebnic historie, každé heslo je uvozeno skutečným příběhem, jak je autoři během svého několikaletého bádání sesbírali.

http://www.cbdb.cz/kniha-37065-abeceda-komunismu-abeceda-komunismu