Druhý národní workshop k projektu. Součástí workshopu pro Jihomoravský a Jihočeský kraj, obce, turistické regiony, mikroregiony, regionální rozvojové agentury, chráněná území, touroperátory a NNO bude i představení aktualizované mapy tras EuroVelo v Evropě.

Pro zájemce bude zorganizována po workshopu odpolední exkurze na Stezku železné opony/EV13 na jižní Moravu s ukázkou rekonstruovaných úseků bývalé signálky, návštěvu přeshraniční odpočívky u Ottenthalu, prohlídku Stezky svobody u Mikulova a návštěvu Muzea železné opony ve Valticích.

http://kalendar.ecn.cz/?x=2310208