Václav Veber o Třetím odbojiVelké téma Třetí odboj není dosud příliš známé. Docent Václav Veber analyzuje otevřené dokumenty a přichází na nové skutečnosti, nový pohled a zpracování historického období od roku 1945 až do devadesátých let. Cílem Třetího odboje bylo prosazení demokracie v zemi.

Třetí odboj působil v zahraničí i v Československu, můžeme ho rozdělit do tří historických období: 50. léta, 60. léta, období sovětské okupace.

Rozhovor si můžete poslechnout zde Docent Václav Veber o Třetím odboji - 1.část a Docent Václav Veber o Třetím odboji - 2.část

V domácím odboji byly nejcennější dna pokusy o vojenský převrat na jaře 1949. První skupina měla název Žatec-Praha, protože základnou byla vojenská posádka v Žatci s kapitánem Sabelou, organizátorem byl M. Jebavým a působila i občanská odbojová skupina B. Hubálka. Ti společně připravovali převrat. Odklad termínu dává myšlenku, že vše měla v režii STB a ve skutečnosti se nic nekonalo. Na třetí pokus těsně před převratem byli všichni zatčeni.

Druhý převrat, organizované vystoupení armády ve všech městech na jaře 1949, byl pod jmény Borkovec (právník), Prokeš (voják). To byla doba, kdy se předpokládalo, že dojde k 3. světové válce, a proto vojáci i občané mají být připraveni. Byli odhaleni a popraveni. Dodnes nevíme, jak k odhalení došlo.

Podle historických dokumentů, další odbojové činnosti jsou spočítané na 2 000 – skupiny či akce mají svá jména. Jejich činností byly například letákové činnosti, výhružné dopisy, sabotáže. Kolem nich jsou takzvaní partyzáni, STB jim říkala Jánošíci. Žili několik let v ilegalitě, mnohdy do roku 1967.

Zahraniční odboj měl politiky, které emigrovali, Zenkl, Procházka, Rybka, Mayer – ustanovili radu svobodného Československa, ale nezískala obecnou podporu všech emigrantů. Třetí odboj byl politicky v chaosu. Hlavní činností byla zpravodajská práce – převaděči, kurýři. Až do roku 1951. Dále Rozhlasové vysílání – RSE, publicistika. Vznikla česká vojenská jednotka v rámci americké strážní služby v Německé spolkové republice, fungovala až do roku 1976.

Historikové vedou dlouhodobý spor, jestli Třetí odboj existoval, či ho organizovala STB. Názor doc. V. Vebera je, že vstup STB do protikomunistického odboje ještě nedává argument, že Třetí odboj neexistuje.

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator