Řád T.G.Masaryka pro Drahomíru StrouhalovouPrezident Václav Klaus při příležitosti oslav 94. výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal 22 osobností, mezi oceněnými byla i Drahomíra Strouhalová, které Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Paní Strouhalová se ve svých dvaceti letech zapojila do protikomunistického odboje. V 50. letech byla zatčena za ukrývání osob prchajících na Západ a za spolupráci s odbojovou skupinou. Za to strávila osm let ve vězení.

I naše sdružení se připojuje k mnoha gratulantům a paní Drahomíře Strouhalové ze srdce přejeme toto vysoké ocenění, které si svým životem bezpochyby zasloužila.