V pondělí 24. června 2013 se v Brně na Staré radnici uskutečnil slavnostní křest knihy "Návraty k hodnotám aneb Za co jsme bojovali", jejímž autorem je člen brněnské pobočky Konfederace politických vězňů ČR Oldřich Čapka. Kniha vznikla s cílem upozornit současnou generaci na nebezpečí komunistické ideologie a připomenout klíčový význam svobody, spravedlnosti a morálky pro zdárný vývoj naší společnosti. Tvoří ji sborník příspěvků přednesených na brněnských fórech KPV ČR a příběhy konkrétních obětí komunismu s úvodním a závěrečným slovem autora. Knihu pokřtil 1. náměstek primátora města Brna za přítomnosti vrcholných představitelů Konfederace politických vězňů, náměstkyně primátora města Brna, zástupců vydavatele z Centra pro studium demokracie a kultury a dalších, kteří se na vydání knihy finančně či organizačně podíleli. Kniha vznikla za podpory statutárního města Brna.

Vzpomínka na oběti komunismu u památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle

Komunistický režim zásadním způsobem ovlivnil životy občanů naší země. Někteří z nich měli odvahu se jeho teroru vzepřít a mnozí za svou vzpouru zaplatili vysokou cenu. 27. června 2013 vzpomínáme na smrt JUDr. Milady Horákové, která byla po vykonstruovaném procesu v roce 1950 odsouzena a popravena.

V pondělí 24. června 2013 jsme uctili památku obětí komunismu položením kytic k památníku účastníkům protikomunistického odboje a obětem komunistické zvůle v Brně-Bohunicích. Pietního aktu se zúčastnili bývalí političtí vězni, představitelé města Brna, soudkyně Ústavního soudu, studenti a členové Mladých konzervativců.

Několik snímků z tohoto dne vám přinášíme ve fotogalerii:

 

Zdroj textu: http://robertkotzian.blogspot.cz/