Cena Artis Bohemiae Amicis pro Adolfa Rázka

Za ilegální vydávání katolického tisku a dovoz křesťanské literatury strávil v padesátých letech čtyři roky ve vězení.

Ing. Adolf Rázek se narodil 30. 11. 1930 v Horním Jelení na Pardubicku, dětství a dospívání však prožil v Praze, kam se rodina přestěhovala. Vyučil se elektromechanikem, po maturitě vystudoval sdělovací elektrotechniku na ČVUT.

Od dětství se pohyboval v katolickém prostředí, po válce byl členem katolického skautského oddílu v Praze Modřanech a začal pracovat také v Katolické mládeži. Komunistický puč v únoru 1948 však znamenal represe vůči všem křesťanským společenstvím a mimo jiné také likvidaci oficiálního katolického tisku. Jeho místo obsadily režimu poplatné Katolické noviny, které roli myšlenkové platformy duchovně orientované části společnosti neplnily a z podstaty plnit nemohly.

Mladičký Adolf Rázek se proto aktivně zapojil do vydávání ilegálního časopisu Pastýřské listy, což komunistický režim při soudním procesu v r. 1952 kvalifikoval jako „protistátní činnost - pobuřování a sdružování proti republice" a dvaadvacetiletého Rázka poslal do vězení nejprve na Pankrác a od roku 1953 na Jáchymovsko: do Vykmanova a později do internačních táborů Prokop a Marijánská. Propuštěn byl na amnestii v roce 1955.

Činnosti na poli podpory katolické kultury se však nevzdal. Jako člen skupiny kolem teologa Oto Mádra se podílel na vydávání dalších samizdatových textů, svou činnost dále rozšířil také o odvoz a distribuci duchovní literatury ze zahraničí. Členové skupiny byli v roce 1985 zatčeni, vzhledem k široké publicitě, jakou měl případ v zahraničí, však byl Adolf Rázek po měsíčním pobytu ve vazbě propuštěn.

Po změně politických poměrů se aktivně účastnil veřejného života jak politicky, tak na poli sociální práce. Od roku 1992 do roku 2000, kdy odešel do důchodu, pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu.

Adolf Rázek je významnou postavou samizdatového proudu v české kultuře, která pomáhala zachovávat kontinuitu kulturního a duchovního vývoje společnosti. Ocenění Artis Bohemiae Amicis přebírá nedlouho před svými 85. narozeninami.

Medaile Artis Bohemiae Amicis je určena k ocenění dlouhodobé a významné činnosti fyzické osoby, jež cílevědomě přispěla nebo přispívá k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí, ať již svou vlastní systematickou uměleckou činností nebo mimořádným uměleckým výkonem, sponzorstvím, zprostředkovatelstvím a propagací kulturního dědictví včetně lidového umění, soudobé umělecké a literární tvorby a umělecké interpretace, uměnovědy a kritiky nebo soudobého českého kulturního dění a jeho dějin obecně. Pokud jde o ocenění právnické osoby, Medaile se uděluje za zásluhy o systematickou prezentaci a poznání materiálního i nemateriálního kulturního dědictví v tuzemsku i v zahraničí nebo o systematickou prezentaci a poznání soudobých děl hudebních, literárních včetně literatury faktu a poezie, dramatických a scénografických, filmových, fotografických, dále děl volného a užitého umění včetně designu, uměleckého i lidového řemesla a děl uměnovědných, jakož i za systematickou prezentaci soudobého českého umění interpretačního. Autorem výtvarného návrhu medaile v podobě, již má od roku 2010, je MgA. Adam Kovalčík

Adolf Rázek i Daniel Herman mají zkušenost z prostředí katolického samizdatu; témat k hovoru měli hodně. Adolfa Rázka doprovodila do Nostického paláce také jeho paní. Ocenění Artis Bohemiae Amicis přebírá laureát necelý měsíc před 85. narozeninami.

Zdroj web Ministerstva kultury ČR: http://www.mkcr.cz.