Vyjádření Pražského Akademického Klubu 48 k prohlášení KSČM k výročí února 1948

Vyjádření Pražského Akademického Klubu 48 sdružujícího účastníky studentského pochodu za svobodu a demokracii z 25. února 1948 k prohlášení KSČM k letošnímu výročí února 1948

Komunistická strana Čech a Moravy se ve svém prohlášení k únorovým událostem roku 1948 veřejně přihlásila k tehdejším praktikám KSČ a ocenila „generaci budovatelů první formy socialismu“. Pražský Akademický Klub 48 sdružující účastníky studentského pochodu za svobodu a demokracii z 25. února 1948 cítí morální povinnost očitých svědků převratu na toto prohlášení reagovat.

Cítíme hluboké zklamání, že po 26 letech svobody ... celé vyjádření si přečtěte zde.

Přehled výsledků prověrek na vysokých školách (Podle tajných údajů z fondu 19/7, sign. 288 – Ústřední akční výbor NF)