Dopis od rakouského zemského hejtmana  Erwina Prölla

Velice děkuji za neobyčejně milé a informativní řádky. Velice mne tato pozornost a zaslané fotografie potěšily.

Je to skutečně příkladné, jak se angažujete ve zpracování historie – je to velmi důležité – především také pro naše děti a vnoučata.

Požádal jste o podporu při realizaci projektu, v rámci kterého zpracováváte poslední úsek rakousko-české hranice od Slavonic po hranici se SRN - Bavorskem. Chtěl bych sdělit, že jsem poprosil odbor kultury, aby Vás v této záležitosti kontaktoval.

A prosím o včasné sdělení termínu v Mikulově. Pokud to můj čas dovolí, rád bych se slavnostního aktu zúčastnil.

S pozdravem Erwin Pröll

Původní dopis Dr. Erwina Prölla si můžete přečíst zde, český překlad téhož dopisu pak zde.