V káznici začal stavebně-historický průzkum

Od začátku února pracují dělníci na záchraně káznice na Cejlu, díky které se zabrání akutnímu chátrání budovy. V těchto dnech navíc začal stavebně-historický průzkum objektu, který odhalí původ stavby a nasměruje další rekonstrukce.

Zhruba do května potrvají sanační práce v bývalé městské káznici, které jsou nezbytné pro zamezení chátrání budovy.

„Místa, která jsou navlhlá, se odkryjí. Naopak díry ve střeše je nutné zadělat. Jde o minimální úpravy, které nám umožní snad v červnu otevřít káznici kulturní akcím,“ uvedla Tereza Chrástová z Kanceláře strategie města. Provádění těchto prací pravidelně kontroluje Národní památkový ústav, se kterým město Brno na obnově historické budovy spolupracuje.

Zároveň s opravami probíhá stavebně-historický průzkum objektu. Ten zahrnuje několik fází. V první z nich provádí odborníci rešerší materiálů z archivů či fondů. V druhé části se graficky zpracovává původ budovy. Do půdorysů současného stavu se barevně vyznačuje stáří zdiva.

Spolu s tím dochází k tzv. pasportizaci hodnotných prvků. V praxi to znamená, že historicky cenné dveře či podlahy by měly zůstat na původním místě, případně být zrestaurovány. Průzkum by měl být hotový v polovině dubna. V závislosti na jeho výsledcích dojde k dalším krokům vedoucím k přeměně bývalé káznice na Kreativní centrum.

Zdroj: www.brno.cz


Z dopisu PhDr. Aleše Kýra, vedoucího Kabinetu dokumentace a historie VS ČR:

... děkuji Vám za přizvání ke spolupráci na ochranu historických hodnot bývalé brněnské káznice a pozdější věznice. ... Podle svědectví bývalé politické vězeňkyně Vlasty Jakubové, nar. 13.3.1925 (neteř popraveného pplk.gšt. Josefa Robotky), která byla vězněna na Cejlu v roce 1950, byl pod okny společné ženské cely č. 64 otvor pro osazení šibenice. Podle nálezu v pankrácké věznici by měl být tento otvor vybetonovaný. Při provádění případných výkopů podél zdí na vězeňském dvoře, zejména pod okny uvedené cely, je třeba postupovat s největší opatrností. Je reálná naděje, že bude tento otvor objeven a stane se pietním místem k uctění památky popravených účastníků třetího odboje. Pátrání po vybetonovaných základech šibenice je práce spíše pro archeologa, než pro zaměstnance stavební firmy. ...