Třetí odboj

Za přípravu ozbrojeného povstání, šíření samizdatové literatury či za podíl na založení Společnosti přátel USA obdrželi státní ocenění účastníci třetího odboje. Osvědčení, pamětní dekret a odznak dostaly téměř tři desítky protikomunistických odbojářů, pět z nich posmrtně.

Účastníky odboje ocenila náměstkyně ministra obrany Alena Netolická. Přítomným řekla, že podoba komunistické represe se v průběhu desetiletí měnila, ale stále v ní zůstala její zločinná podstata.

Netolická rovněž poznamenala, že odbojáři svými činy odmítli kompromis se špatností a zbabělostí. „Třetí odboj je svědomím národa,“ podotkla. Předávání vyznamenání se zúčastnil i například kardinál Dominik Duka.

Cena pro matku dvou disidentů

Za odbojářskou činnost byl oceněn například in memoriam plukovník Květoslav Prokeš, který zemřel na komunistickém popravišti. Společně s desítkami dalších spolupracovníků se v roce 1949 pokusil o vojenský puč s cílem obnovit demokracii v Československu, byl ale prozrazen a hlavní účastníci pozatýkáni a následně odsouzeni k trestu smrti. Prokeš se zapojil do odboje i za druhé světové války. Několikrát byl navržen na udělení státního vyznamenání.

osmrtného ocenění se dočkala také Gertruda Wonková, matka již dříve oceněných odbojářů Pavla a Jiřího Wonkových. Pavel Wonka bývá označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení. Komunistická moc věznila i jeho bratra Jiřího. Jejich matka byla in memoriam oceněna za podporu protirežimních aktivit svých synů, v přepisování textů a jejich překladu do cizích jazyků.

Dalším oceněným in memoriam je Karel Bednář, a to za spolupráci s americkou zpravodajskou službu CIC. Převáděl lidi přes hranice, získával zpravodajské informace a obsluhoval tzv. mrtvé schránky.

Další odbojáři ocenění získali za šíření samizdatových materiálů, činnost v rámci Charty 77, za podíl na založení Společnosti přátel USA či za získávání podpisů pod petice.

Ministerstvo obrany k dnešnímu dni eviduje 5103 žádostí o vydání osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu. Přiznáno bylo 1657 lidem, z toho 88 získalo status válečného veterána. Rozhodnuto bylo 95 procent žádostí. Ministerstvu zbývá vyřídit 255 žádostí.

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/.