Denník MF Dnes, 27.června 2012

Otec mne chtěl dostat na Západ

Otec mne chtěl dostat na Západ

Úkol: Dostaňte na Západ dceru Milady Horákové

Dostaňte na Západ dceru Milady Horákové

Železná opona láká i na BřeclavskoOd Petrohradu až po Černé moře. Přes Mikulov a Valtice. Tudy povede trasa nové evropské cyklostezky, která bude kopírovat linii takzvané železné opony. Stezka pro cyklisty bude výjimečná zejména pro svou přírodní krásu.

Zelený pruh kolem hranice, neúmyslný výsledek izolace pásma od civilistů a zemědělství, se totiž nyní může chlubit vzácnými živočišnými a rostlinnými druhy. Na jižní Moravě trasy EuroVelo13, jež přivedou na Břeclavsko další turisty na kolech, vyznačí do začátku příštího roku.

„V Mikulově cyklostezka železné opony přirozeně naváže na Stezku svobody (info pro turisty zde), kterou cyklisté na cestách z města do Rakouska už znají. Je lemována panely s příběhy lidí, kteří se o důmyslné překročení ostnatého drátu pokusili. Zastavit se mohou také u symbolického zvonu svobody. V budoucnu by mělo vyrůst muzeum totality," potvrdil připravenost města pod Pálavou jeho starosta Rostislav Koštial.

Denník MF Dnes, 15.srpna 2012

Letec Miroslav Nový se od úředníků dozvěděl že není pořádný hrdina.

Letec Miroslav Nový

Úředníci, hněte sebou, vymíráme! varují odbojáři.

Úředníci, hněte sebou, vymíráme! varují odbojáři Některé spisy mají tisíce stran

Hrdinův stín

Denník MF Dnes, 29.srpna 2012

V patách mnoha českých odvážlivců kráčí zločinci

 

24 hodin v klášteře

Denník MF Dnes, 5.září 2012

Církevní restituce rozdělují českou společnost. Co s tím majetkem budou mniši dělat? Není to jen hamižnost? ptají se lidé. Proto jsem vyrazil do kláštera v Rajhradě, abych se podíval, jak tam žijí a zda ty peníze opravdu potřebují.

 

Zlo od Hitlera

Denník MF Dnes, 26.září 2012

Velkostatkáře Richarda Fischmanna z Puklic na Jihlavsku nacisté zavraždili pro jeho židovský původ. Češi ho po válce označili za Němce a jeho rodině zabavili veškerý majetek. Dědicové po Listopadu nedostali nic, právo na majetek získali jeho děti až nyní.

 

Facebook

Založení profilu na Facebooku, 1.září 2012

Tak už jsme také na Facebooku, můžete nás najít na adrese http://www.facebook.com/Obcanske.Sdruzeni.Pamet .

 

Řád T.G.Masaryka pro Drahomíru StrouhalovouPrezident Václav Klaus při příležitosti oslav 94. výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal 22 osobností, mezi oceněnými byla i Drahomíra Strouhalová, které Václav Klaus propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Paní Strouhalová se ve svých dvaceti letech zapojila do protikomunistického odboje. V 50. letech byla zatčena za ukrývání osob prchajících na Západ a za spolupráci s odbojovou skupinou. Za to strávila osm let ve vězení.

I naše sdružení se připojuje k mnoha gratulantům a paní Drahomíře Strouhalové ze srdce přejeme toto vysoké ocenění, které si svým životem bezpochyby zasloužila.

 

Myšlenka uzákonit třetí odboj v českém právu se objevila již na počátku devadesátých let. Parlament ČR 9. července 1993 schválil zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu. Ve vztahu k třetímu odboji však byl zákon jen proklamatorní povahy, tedy pouze definoval, že komunistický režim byl protiprávní a odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

Do českého právního systému se tak zakotvily pouze právní normy, které eliminovaly vliv komunistů na politickou moc (např. lustrační zákon) nebo se snažily napravit křivdy komunismu (ať už formou rehabilitací či finančního odškodnění). Odškodňování zohledňovalo délku perzekuce, nikoliv případnou účast na odboji či odporu proti komunismu. Přesto už v tomto období začínají některá sdružení a instituce vydávat dekrety a jiná vyznamenání oceňující účast na třetím odboji, aniž však zpravidla tuto skutečnost ověřovaly.