Blahořečení

Proces blahořečení kněží Václava Drboly a Jana Buly, kteří se v 50. letech minulého století stali oběťmi takzvaných babických událostí, brzy zamíří do Říma. ... článek zde

Více se dozvíte na odkazu http://kanonizace.biskupstvi.cz.

 

Stanovisko KPV ČR k prohlášení KSČM k vítěznému únoru

My, političtí vězni 50. let minulého století, jsme hluboce otřeseni prohlášením KSČM k výročí Února 1948. Dvacet sedm let od tzv. Sametové revoluce jsme svědky toho, jak tato strana si troufá tvrdit, že únorové změny roku 1948 byly provedeny s podporou širokých vrstev obyvatelstva. Pokud připustíme podporu obyvatel, tak to nebyly široké vrstvy československých občanů. Podpora byla, ano, ale z východu, ze Sovětského svazu.

Dosud žijící pamětníci si velmi dobře pamatují represe ... celé prohlášení si přečtěte zde.

 

Vyjádření Pražského Akademického Klubu 48 k prohlášení KSČM k výročí února 1948

Vyjádření Pražského Akademického Klubu 48 sdružujícího účastníky studentského pochodu za svobodu a demokracii z 25. února 1948 k prohlášení KSČM k letošnímu výročí února 1948

Komunistická strana Čech a Moravy se ve svém prohlášení k únorovým událostem roku 1948 veřejně přihlásila k tehdejším praktikám KSČ a ocenila „generaci budovatelů první formy socialismu“. Pražský Akademický Klub 48 sdružující účastníky studentského pochodu za svobodu a demokracii z 25. února 1948 cítí morální povinnost očitých svědků převratu na toto prohlášení reagovat.

Cítíme hluboké zklamání, že po 26 letech svobody ... celé vyjádření si přečtěte zde.

Přehled výsledků prověrek na vysokých školách (Podle tajných údajů z fondu 19/7, sign. 288 – Ústřední akční výbor NF)

 

Komunistická strana se musí omluvit

Praha, 25. únor 2016 - Dnes je tomu 68 let co se k moci násilným způsobem dostala Komunistická strana Československa, která je odpovědna za 41 let totalitní vlády a masové potlačování lidských práv. Platforma evropské paměti a svědomí požaduje, aby se strana, která veřejně vyzdvihuje zločiny Stalinismu veřejně omluvila za bezpráví páchané na občanech v letech 1948-1989

Komunistická strana Čech a Moravy, která je v současnosti parlamentní stranou s patnácti procenty voličů a má rovněž 3 členy v Evropském parlamentu, dnes publikovala stanovisko, které vyzdvihuje legitimitu puče v únoru r. 1948 a "chválí práci a samostatnost generací budovatelů první formy socialismu" (sic!).

Strana byla registrována v r. 1990 jako územní organizace Komunistické strany Československa a je její přímou, nereformovanou nástupkyní.

Nekomunistická veřejnost Československa a mnoho tisíc obětí komunismu, které byly popraveny, zavražděny, mučeny, vězněny, zbaveny majetku a perzekvovány mnoha dalšími způsoby, nikdy neslyšely žádnou omluvu od KSČM. Komunisté se v minulosti omluvili jenom svým bývalým členům.

"Mezinárodní demokratická komunita se musí postavit proti těm, kteří oslavují hrubé porušování lidských práv a destrukci demokracie, obzvlášť pokud se jedná o parlamentní stranu působící v rámci Evropské unie. Vyzýváme KSČM, aby se veřejně omluvila za její dnešní prohlášení", řekl prezident Platformy pan Göran Lindblad.

Zdroj: www.memoryandconscience.eu.

 

Dopis od rakouského zemského hejtmana  Erwina Prölla

Velice děkuji za neobyčejně milé a informativní řádky. Velice mne tato pozornost a zaslané fotografie potěšily.

Je to skutečně příkladné, jak se angažujete ve zpracování historie – je to velmi důležité – především také pro naše děti a vnoučata.

Požádal jste o podporu při realizaci projektu, v rámci kterého zpracováváte poslední úsek rakousko-české hranice od Slavonic po hranici se SRN - Bavorskem. Chtěl bych sdělit, že jsem poprosil odbor kultury, aby Vás v této záležitosti kontaktoval.

A prosím o včasné sdělení termínu v Mikulově. Pokud to můj čas dovolí, rád bych se slavnostního aktu zúčastnil.

S pozdravem Erwin Pröll

Původní dopis Dr. Erwina Prölla si můžete přečíst zde, český překlad téhož dopisu pak zde.

 

V káznici začal stavebně-historický průzkum

Od začátku února pracují dělníci na záchraně káznice na Cejlu, díky které se zabrání akutnímu chátrání budovy. V těchto dnech navíc začal stavebně-historický průzkum objektu, který odhalí původ stavby a nasměruje další rekonstrukce.

Zhruba do května potrvají sanační práce v bývalé městské káznici, které jsou nezbytné pro zamezení chátrání budovy.

„Místa, která jsou navlhlá, se odkryjí. Naopak díry ve střeše je nutné zadělat. Jde o minimální úpravy, které nám umožní snad v červnu otevřít káznici kulturní akcím,“ uvedla Tereza Chrástová z Kanceláře strategie města. Provádění těchto prací pravidelně kontroluje Národní památkový ústav, se kterým město Brno na obnově historické budovy spolupracuje.

Zároveň s opravami probíhá stavebně-historický průzkum objektu. Ten zahrnuje několik fází. V první z nich provádí odborníci rešerší materiálů z archivů či fondů. V druhé části se graficky zpracovává původ budovy. Do půdorysů současného stavu se barevně vyznačuje stáří zdiva.

Spolu s tím dochází k tzv. pasportizaci hodnotných prvků. V praxi to znamená, že historicky cenné dveře či podlahy by měly zůstat na původním místě, případně být zrestaurovány. Průzkum by měl být hotový v polovině dubna. V závislosti na jeho výsledcích dojde k dalším krokům vedoucím k přeměně bývalé káznice na Kreativní centrum.

Zdroj: www.brno.cz


Z dopisu PhDr. Aleše Kýra, vedoucího Kabinetu dokumentace a historie VS ČR:

... děkuji Vám za přizvání ke spolupráci na ochranu historických hodnot bývalé brněnské káznice a pozdější věznice. ... Podle svědectví bývalé politické vězeňkyně Vlasty Jakubové, nar. 13.3.1925 (neteř popraveného pplk.gšt. Josefa Robotky), která byla vězněna na Cejlu v roce 1950, byl pod okny společné ženské cely č. 64 otvor pro osazení šibenice. Podle nálezu v pankrácké věznici by měl být tento otvor vybetonovaný. Při provádění případných výkopů podél zdí na vězeňském dvoře, zejména pod okny uvedené cely, je třeba postupovat s největší opatrností. Je reálná naděje, že bude tento otvor objeven a stane se pietním místem k uctění památky popravených účastníků třetího odboje. Pátrání po vybetonovaných základech šibenice je práce spíše pro archeologa, než pro zaměstnance stavební firmy. ...

 

V káznici začal stavebně-historický průzkum

Praha, 2. března 2016.
Dnešního dne podala Platforma evropské paměti a svědomí a její české členské organizace – Konfederace politických vězňů ČR, Svaz Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací ČR, Pražský akademický klub 48, Centrum pro dokumentaci totalitních režimů a obecně prospěšná společnost Post Bellum a partnerská organizace Sdružení bývalých politických vězňů policii a státnímu zastupitelství ČR na Praze 1 trestní oznámení na Komunistickou stranu Čech a Moravy pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákona.

Kompletní tisková zpráva Platformy evropské paměti a svědomí.

 

Káznice na Cejlu se zřejmě stane kulturní památkou

Bývalou káznici v brněnské ulici Cejl prohlásilo ministerstvo kultury za kulturní památku. Jeho rozhodnutí ale ještě nenabylo právní moci a město se proti němu může odvolat. Brno chce v prázdné věznici vybudovat Kreativní centrum, přičemž kvůli rozhodnutí ministerstva by se rekonstrukce mohla prodražit o miliony korun.

Prohlášení věznice za památku požadoval Národní památkový ústav. „Nejenže je to historická budova, ale je to také pietní místo z doby nacistické i komunistické. V rámci plánovaných úprav by měl být proto zachován pietní přístup,“ vysvětlil brněnský ředitel Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.