Poblíž Mikulova byla odhalena Stezka svobody. Jedná se o mezinárodní projekt občanského sdružení Paměť podpořený Evropskou Unií, který upozorňuje na osudové události při snaze překonat železnou oponu.

http://zpravy.rozhlas.cz/nabozenstvi/slovonanedeli/_zprava/vysoka-cena-cesty-ke-svobode--911631

Pietní vzpomínkou lidé na Ďáblickém hřbitově uctí památku popravených politických vězňů, účastníků třetího odboje.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/913085

Problém mám s třetím odbojem. Už s jeho samotným vymezením. Naši antikomunisté, tvůrci definice tohoto odboje z moci úřední, tedy za pomoci zákona o něm, mají jasno. Byl to přece odboj antikomunistický.

http://zpravy.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/ivan-stern-treti-odboj-z-moci-uredni--915573

Represe, které rozpoutal na začátku 50. let komunistický režim v okolí Babic na Třebíčsku, jsou považovány za jedny z největších od dob heydrichiády. V malé vesnici byli 2. července 1951 zastřeleni tři místní komunisté a čtvrtý byl těžce raněn. Babický případ nebyl nikdy zcela přesně objasněn, tehdejšímu režimu však posloužil jako záminka k represím proti katolické církvi a k zastrašování soukromých rolníků, bránících se kolektivizaci. V následných procesech bylo odsouzeno na 100 lidí, z toho 11 z nich k trestu smrti.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24//exkluzivne-na-ct24/129168-komuniste-se-s-babickymi-mlynari-vyporadali-i-s-krvavymi-uroky/

Knihu tvoří téměř třicet abecedně seřazených hesel, nenajdeme zde však běžné definice, známé z učebnic historie, každé heslo je uvozeno skutečným příběhem, jak je autoři během svého několikaletého bádání sesbírali.

http://www.cbdb.cz/kniha-37065-abeceda-komunismu-abeceda-komunismu

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil překvapivě zasáhl do případu komunistického prokurátora Karla Vaše. Ten byl soudem poslán na na sedm let za mříže, kvůli účasti na justiční vraždě generála Heliodora Píky. Vrchní soud ale zmíněný rozsudek zrušil, konstatoval totiž, že Vašovo jednání už bylo promlčeno.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/vrchni-soud-zrusil-rozsudek-v-pripadu-karla-vase-ministr-pospisil-nesouhlasi--924829

http://m.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/vrchni-soud-zrusil-rozsudek-v-pripadu-karla-vase-ministr-pospisil-nesouhlasi--924829

Senát navrhl zákonem uznat třetí odboj. Podle míry boje proti komunismu by měli mít nárok na osvědčení odbojáře nebo dekret účastníka odporu, které by vydával Ústav pro studium totalitních režimů.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/9257-senat-navrhl-uznani-protikomunistickeho-odboje/

Téma pokračování pořadu Historie.cs z 28. října bylo obsahově netypické. Pětice diskutujících neprobírala žádnou konkrétní historickou událost nebo osobnost, předmětem diskuze byla záležitost ryze současná, i když s přímým vztahem k minulosti. V září tohoto roku horní komora parlamentu schválila návrh zákona o třetím odboji. Podle některých tím politici konečně uznali bojovníky proti komunistickému režimu, podle jiných jde o špatný, nic neřešící pokus.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/textove-prepisy-na-ct24/106359-historie-sluzka-politiky/

Na ministerstvo obrany se již začali obracet první žadatelé o osvědčení a finanční odškodnění za odboj a odpor proti komunismu.

http://www.usteckenovinky.cz/zpravy/z-domova/hlasi-se-prvni-ucastnici-tretiho-odboje/