Otevření pamětní síně p. Jana Buly

14:00 hod., Lukov u Moravských Budějovic

Zveme vás na slavnostní otevření pamětní síně P. Jana Buly, které proběhne pod záštitou Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR MUDr. Naděždy Kavalírové, prezidenta Platformy evropské paměti a svědomí Görana Lindblada, starosty Orla Ing. Stanislava Juránka a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Srdečně zve Římskokatolická farnost Lukov

Více informací a podrobný program naleznete v této pozvánce, k dispozici je také německá verze.

Tisková zpráva

Malá ochutnávka z přípravných prací:

 

První várka fotografií z celého slavnostního dne od pana Jiřího Dočekala (včetně půlhodinové videoreportáže!):

 

Další fotografie od přátel z Rakouska:

 

Fotografie od pana Karla Pažourka:

 

Fotografie od Marie Račické z Lukova (a také video ze začátku Mše svaté za oběti totalitního komunistického režimu):

 

O události natočil reportáž i Křesťanský magazín České televize.