Zvolte jazyk

Připomínka pádu železné opony v Mikulově Mikulov
- tentokrát jinak
listopad 2020, Mikulov

Letos, stejně jako v minulých letech, si připomeneme oběti železné opony u památníku v Mikulově. V souvislosti s přetrvávající pandemií nemoci covid-19 a platnými vládními nařízeními se ale nebude konat tradiční setkání občanů. Pietní akt se uskuteční jen v omezené míře. Předseda Občanského sdružení PAMĚŤ Miroslav Kasáček spolu se starostou města Mikulova Rostislavem Koštialem a zástupci Jihomoravského kraje Petrem Springinsfeldem a Přemyslem Putnou položí květiny k památníku k úctě těm, kteří tragicky zemřeli při pokusu o útěk za svobodou. Celý akt spolu s duchovním slovem probošta mikulovské kapituly Pavla Pacnera bude zaznamenán a výsledný videozáznam bude poté dostupný na stránkách našeho sdružení.

Tradiční mezinárodní konference, která vždy následovala po této slavnostní události, bude nahrazena videi nebo textovými příspěvky, které postupně zveřejníme na našich webových stránkách a facebooku. Téma zní: "Československá železná opona nebyla jen československá". Tedy nepříliš často připomínané případy útěků cizinců přes československou hranici. Především se jednalo o Poláky a východní Němce (občany NDR). Dva příběhy těchto uprchlíků proto nabídneme. Angelika Cholewa, pamětnice z bývalé NDR, popíše osobní zkušenost východoněmeckého uprchlíka s československou železnou oponou a nevyhne se důsledkům tohoto pokusu o útěk. Pamětník Marcin Bieniada z Polska popíše svůj dramatický útěk přes řeku Dunaj a své začátky na Západě. Právník Lubomír Müller zmapuje odškodňování zadržených uprchlíků z bývalého východního Německa českým ministerstvem spravedlnosti. Peter Rendek, výkonný ředitel Platformy evropské paměti a svědomí popíše, jak dopadlo stíhání osob odpovědných za smrt německých či polských uprchlíků. Luděk Navara připomene některé další případy zahraničních obětí československé železné opony.