Zvolte jazyk

K poslechu - Gottwaldovy oprátky: Poslední adresa Cejl
Příběhy popravených z období rudého teroru od Luďka Navary a Miroslava Kasáčka
Osm příběhů přibližuje deset osudů mužů, kteří se nebáli postavit komunistickému útlaku. Na první pohled je nespojuje nic, přesto mají něco společného. Všichni se zapojili do protikomunistického odboje a za svou činnost zaplatili životem na popravišti na nádvoří věznice na brněnské ulici Cejl.
Karel a Antonín Daňkovi. František Dvořák. Jaromír Vrba. Rudolf Pohl. Jan Křižan. František Boháč. Petr Křivka. Bohumil Sixta. Leopold Doležal.

V brněnské věznici na Cejlu se po únorovém převratu v roce 1948 popravovali političtí vězni jen krátce - ani ne pět let, resp. do 30. srpna 1952.

Údajně tady mělo být popraveno 12 lidí, a to za činy, na které se později vztahovala rehabilitace (zahlazení odsouzení a navracení trestní bezúhonnosti). Ukázalo se, že jeden z nich zemřel vlastně jinde a druhý byl sice popravený v Brně, ale za činy, které byly spíš kriminálního rázu.

Luděk Navara a Miroslav Kasáček v knize Gottwaldovy oprátky: Poslední adresa Cejl skládají životní příběhy deseti mužů, které tehdejší režim považoval za natolik nebezpečné, že je ve vykonstruovaných procesech poslal na popraviště.

Obraz složený ze vzpomínek a archivních materiálů dokládá, že si i v posledních okamžicích dokázali zachovat hrdost a statečnost.

Každý díl mapuje jeden až dva životní osudy mužů, kteří se nebáli postavit komunistickému útlaku. Rozhlasová úprava ctí záměr autorů. Rozdělením textu mezi čtyři interprety se už četba z knihy přibližuje dokumentární hře.

Před posluchači tak vyvstává plnohodnotný obraz machinací, vyhrožování, útlaku a ztráty svobody, který deset mužů – a mnoho dalších, kteří nakonec nebyli popraveni – dohnal do situace, kdy přestali nečinně přihlížet a začali jednat.

Radioknihu můžete poslouchat celé čtyři týdny.

Zdroj: plus.rozhlas.cz.