Zvolte jazyk

Příběhy třetího odbojeTřetí odboj. Téma, které stále vyvolává vášnivé diskuse. Existoval vůbec? Jak byl silný? Nakolik byl ovlivněn atmosférou padesátých let a očekáváním třetí světové války? Nakolik navazoval na odboj druhé světové války? Odpověď nám nabídnou konkrétní osudy a příběhy konkrétních lidí.

Nový dokumentární cyklus uvádí Čt od 3. října až do konce roku 2011 každé pondělí na ČT2 v 21:00 hodin.

O problematice třetího odboje víme všeobecně velmi málo. Často tápeme, když máme říci, co tento termín znamená, kdo byli lidé zapojeni do protikomunistického odboje v druhé polovině 20. století a jaký měli důvod. S vlastním postojem k nim si nevíme rady a neznáme ani pamětníky, kteří dosud žijí v naší blízkosti a mohou nám ke jednotlivým událostem mnohé říci. Historie vzdálená v čase jen na dvě-tři generace se vytrácí z naší živé paměti a jen okrajově (pokud vůbec) se jí věnuje výuka dějepisu na základních a středních školách.

Formou cyklu 16 krátkých dokumentů přispíváme rozšíření obecného vědomostního základu a nabízíme hodnověrnou informaci doplněnou o komentáře historiků, výpovědi účastníků odboje nebo jejich příbuzných či přátel. Nabízíme pohled na odbojovou činnost za komunismu, kterou bychom měli znát přinejmenším tak, jak jsme byli dříve seznamováni s odbojem za druhé světové války.

Chceme oslovit diváky pátráním po zapomenutých faktech a po lidech, kteří se naučili mlčet o svém smýšlení a o svém zapojení do odbojových skupin. Přivádíme je před objektiv kamery, abychom zachytili jejich vzpomínky a rekonstruovali jejich činnost. Budeme se dotýkat často dosud nezpracovaných archiválií a oslovovat svědky, jejichž životní dráha se chýlí ke svému naplnění. Chceme tak poskládat pravděpodobný obraz historické etapy, která ve starých učebnicích dějepisu záměrně chyběla a není ovšem ani v těch nových…

Průvodce pořadem je novinář a spisovatel Luděk Navara, který se soustavně věnuje tematice totalitní minulosti. Dlouhodobě spolupracuje s ostravským studiem České televize jako scenárista. Podílel se na dokumentárních cyklech Příběhy železné opony, V zajetí železné opony, Tajné akce StB, Přísně tajné vraždy, Abeceda komunismu. Připomínáme rovněž velké dokumenty natočené podle jeho scénářů: Muž, který přecenil českou duši, Můj otec generál, Ztracení otcové, Dopisy z cely smrti, Mlynáři od Babic a další.

Vyrobilo Centrum publicistiky a dokumentu Televizního studia Ostrava

Dramaturgie: Josef Albrecht a Martin Červenka

Kamera: Patrik Hoznauer, Jiří Berka a Tomáš Nikel

Režie: Petra Všelichová a Marcel Petrov

Pořadem provází novinář, spisovatel a scenárista Luděk Navara