Agent chodec Štěpán Gavenda dokázal dostat na Západ důležité zpravodajské informace. Novinář Luděk Navara objevuje v novém cyklu České televize dosud neznámé osudy těch, kteří se postavili nastupujícímu totalitnímu režimu v bývalém Československu. Režie M. Petrov

„Co nejvíce škodit dnešnímu lidově demokratickému zřízení, s tímto cílem jsem dělal svou ilegální činnost,“ vypověděl odbojář Štěpán Gavenda. O tomto muži, který dokázal utéci z Leopoldovské věznice, a o jeho odvaze se vyprávěly legendy. Byl zapojen do odboje už za druhé světové války, přecházel hranici pro Američany a měl řadu spolupracovníků převážně v Hošťálkové a v jejím okolí. Na Česko-slovenském pomezí byla vybudována za pomocí Američanů a poúnorového exilu rozsáhlá zpravodajská síť. Území, kde fungovaly zbrojovky a i jiné strategicky významné závody, bylo pro zpravodajskou službu atraktivní. Informace, které agenti-chodci poskytovali prostřednictvím mrtvých schránek, se týkaly jak veřejné správy, tak také průmyslu, dopravy, armády, poměrů mezi církví a režimem, nebo také činnosti lidových milicí. Štěpán Gavenda byl nakonec popraven. Vedle Juraje Kaliny, historika, který se věnuje poúnorové etapě našich dějin, hovoří v dokumentu také spolupracovníci z odbojové skupiny Zdeněk Zemánek a Jan Zeman.

Premiéra: 10.10.2011 na ČT2

stránky pořadu na ČT

Tento díl je nyní celý ke shlédnutí na webu České televize (video) Po stopách třetího odboje

Třetí odboj. Téma, které stále vyvolává vášnivé diskuse. Existoval vůbec? Jak byl silný? Nakolik byl ovlivněn krutou atmosférou padesátých let a očekáváním třetí světové války? Nakolik navazoval na odboj druhé světové války? Odpověď nám nabídnou konkrétní osudy, konkrétní příběhy, konkrétních lidí. Tady je jeden z nich: příběh odbojové skupiny z Brna a okolí. Příběh plný dramatických okamžiků, příběh lidí, kteří se rozhodli postavit komunismu a pracovat pro britskou tajnou službu...

Skupina odvážných rozehrála na Brněnsku tvrdou zpravodajskou partii. První díl nového cyklu České televize, v němž novinář Luděk Navara objevuje dosud neznámé osudy těch, kteří se postavili nastupujícímu totalitnímu režimu v bývalém Československu. Režie P. Všelichová

Příběh odbojové skupiny, která působila v Brně a v jeho okolí. Její členové se rozhodli postavit komunismu a pracovat pro britskou tajnou službu. Šlo o počátek padesátých let a jejich činnost, pro kterou byli někteří také vyškoleni, se soustředila na převádění uprchlíků za železnou oponu. Postupně také na získávání informací předávaných na základě přísné konspirace. Ve hře byly tajné schránky, dopisy psané neviditelným inkoustem, desítky členů a zpravodajská síť sahající do Prahy i Bratislavy. Jejich činnost byla prozrazena, byli nuceni ke spolupráci s režimem, některým se podařilo emigrovat a strávili většinu svého života daleko od svých blízkých. Řada z nich (včetně jejich rodinných příslušníků) skončila ve vězení a někteří zaplatili životem. V procesu s nimi bylo 26 lidí odsouzeno celkem na 230 let žaláře, pět z nich dostalo doživotí. Dnes žije jen několik přímých účastníků. V dokumentu hovoří dva z nich – Věroslav Sláma a Miloš Procházka, jejich výpovědi doplňuje historik Pokop Tomek.

Premiéra: 3.10.2011 na ČT2

stránky pořadu na ČT

Tento díl je nyní celý ke shlédnutí na webu České televize (video) Po stopách třetího odboje

Příběhy třetího odbojeDokázal utéct z věznice v Leopoldově a o jeho odvaze se vyprávěly legendy. Příběh odbojáře Štěpána Gavendy a řady dalších hrdinů je součástí dokumentárního cyklu Po stopách třetího odboje, který vypráví o protirežimní činnosti v době komunismu.

Příběhy třetího odbojeTřetí odboj. Téma, které stále vyvolává vášnivé diskuse. Existoval vůbec? Jak byl silný? Nakolik byl ovlivněn atmosférou padesátých let a očekáváním třetí světové války? Nakolik navazoval na odboj druhé světové války? Odpověď nám nabídnou konkrétní osudy a příběhy konkrétních lidí.

Nový dokumentární cyklus uvádí Čt od 3. října až do konce roku 2011 každé pondělí na ČT2 v 21:00 hodin.

O problematice třetího odboje víme všeobecně velmi málo. Často tápeme, když máme říci, co tento termín znamená, kdo byli lidé zapojeni do protikomunistického odboje v druhé polovině 20. století a jaký měli důvod. S vlastním postojem k nim si nevíme rady a neznáme ani pamětníky, kteří dosud žijí v naší blízkosti a mohou nám ke jednotlivým událostem mnohé říci. Historie vzdálená v čase jen na dvě-tři generace se vytrácí z naší živé paměti a jen okrajově (pokud vůbec) se jí věnuje výuka dějepisu na základních a středních školách.

Mohou televizní dokumenty přispět k výuce moderních dějin? Na tuto otázku hledali odpověď ostravští studenti a jejich učitelé. V rámci doprovodného programu Dnů NATO uspořádala Česká televize předpremiéru připravovaného cyklu Po stopách třetího odboje. Přišli nejen tvůrci dokumentů, ale i odbojáři.

Zničený život, téměř deset let v komunistickém vězení, ale i seznámení se a práce se zajímavými lidmi, tak hodnotí svou roli v takzvaném třetím odboji bývalá poštovní úřednice z Valašska Irena Rafajová. Okrajově se zapojila do činnosti rozsáhlé odbojové skupiny Světlana, která má na svém kontě několik letákových akcí a po prozrazení a následném zatýkání i střelbu na příslušníky bezpečnosti. Osudy jejích členů zaznamenala Česká televize v prvním díle nového cyklu Po stopách třetího odboje. Seriál se začne vysílat v říjnu.

Co přesně skupina Světlana chystala, Rafajová netuší. "Údajně jsem měla převzít napojení na slovenskou část sítě. To jsem se dozvěděla až po zatčení," řekla dnes ČTK důchodkyně. O svých zkušenostech s odbojem proti komunistickému režimu a následném pobytu ve vězení promluvila i v prvním díle nového dokumentárního seriálu ČT.