Mobilní průvodce: Příběhy železné opony – cesty ke svobodě

Mobilní průvodce: Příběhy železné opony – cesty ke svobodě

Projekt Občanského sdružení PAMĚŤ ve spolupráci s rakouskou stranou a Evropskou unií vytvořil mobilního průvodce, který přiblíží návštěvníkům rakousko-českého příhraničí nedávnou minulost rozdělené Evropy. Na základě GPS souřadnic nebo načtením QR kódu zobrazí aplikace v češtině, němčině a angličtině zatím patnáct příběhů z různých míst, různých časů i různých metod, jimiž se lidé v minulém století pokoušeli překonat železnou oponu oddělující naši zem od „západního světa“. Poutavé osudy uprchlíků můžete znát i z knih Luďka Navary a Miroslava Kasáčka, kteří patří mezi zakladatele sdružení. Použité fotografie zase pocházejí jak z Archivu bezpečnostních složek, tak z pozůstalosti pamětníků.