Zvolte jazyk

Článek

Dr. Erwin Pröll, dolnorakousky Zemsky hejtman, zahajil 11.6.2017 jarni slavnost znovuosazeni temer deset metru vysoke plastiky kvetinove kocky, realizovane panem Franzem Praskacem, podle hlineneho modelu vytvoreneho Frantiskem Maxerou. Akce jsme se zúčastnili na pozvání Františka Maxery s cílem u této příležitosti předat diplom Dr. Ervínovi Pröllovi, který mu byl udělen v roce 2016 u příležitosti pietního aktu u památníku obětem železné opony a mezinárodní konference v Mikulově za pomoc při realizaci tohoto významného projektu.