TISKOVINY

brožura Tváře vzdoru - Ti z Cejlu a Uherského Hradiště [2020/05] (32 MB)

informační leták s mapkou [2020/03] (10 MB)

brožura Železná opona v nás (Překonej stěnu smrti) / Eiserner Vorhang In Uns (Überwinde die Todesmauer) [2020/02] (22 MB)

brožura Železná opona v nás [2019/12] (2 MB). Sborník literárních a výtvarných prací studentů Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice.

brožura 10 let Občanského sdružení PAMĚŤ [2019/11] (14 MB). Putovní výstava – Překonej stěnu smrti / Wanderausstellung – Überwindung Der Todesmauer

brožura Stezka svobody – rozšíření o nové čtyři příběhy / Freiheitsweg – Erweiterung um 4 neue Geschichten [2019/09] (22 MB)

brožura Věznice v ulici Cejl – Fakta a souvislosti [2018/08] (3 MB)

brožura Brána ke svobodě / Tor Zur Freiheit [2017/11] (62 MB)

brožura Brána ke svobodě / Tor Zur Freiheit [2016/11] (15 MB)

brožura Brána ke svobodě / Tor Zur Freiheit [2015/11] (63 MB)

brožura Brána ke svobodě / Tor Zur Freiheit [2015/01] (15 MB)

Ukazujeme, že minulost ovlivňuje naši současnost i budoucnost. Dobré povědomí o minulé odvaze či minulém selhání lépe připraví na budoucí výzvy. Znalost historie pomáhá stavět hráz xenofobii, nesnášenlivosti a extremismu...

Občanské sdružení Paměť založili v roce 2008 Miroslav KasáčekLuďkem Navarou. Impulsem ke vzniku sdružení byla snaha otevřít minulost a rozvinout debatu nad osudy jednotlivců i celých rodin vystavených tlaku komunistického režimu.

Základní činností sdružení je příprava a prezentace projektů mapujících příběhy druhé poloviny 20. století, které výrazně zasáhly do života české společnosti. Projekty jsou realizovány v různých formách ‐ výstavy, televizní dokumenty, knižní publikace, internetové stránky, mobilní aplikace, besedy pro školy, debaty pro veřejnost.

Sdružení také organizuje mezinárodní konference k otázce komunistické perzekuce nebo historie železné opony.

Velkou pozornost obrací sdružení Paměť na mladou generaci, pro kterou je doba komunistického režimu vzdálenou minulostí. Mladí lidé mají v současné době paradoxně málo možností dozvědět se o událostech, které dodnes zůstávají živé v paměti mnoha lidí. Těžištěm činnosti sdružení je jižní Morava a město Brno.

Sdružení Paměť je členem Platformy Evropské paměti a svědomí.

Sdružení Paměť spolupracuje s těmito partnery:

Sdružení Paměť spolupracuje v zahraničí s těmito partnery:

Informace o autorech knih.

Informace o členech Sdružení PAMĚŤ z.s.