Stezka svobody je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci mnohdy odvážnými činy zaplacené tím nejcennějším, a to vlastním životem.

Projekt vybudování odpočinkového místa u Památníku obětem železné opony, navazuje na dříve zrealizovaný projekt Stezka svobody, a také vytvoření nové tradice setkávání občanů.

Prezentaci tohoto projektu naleznete na adrese www.branakesvobode.cz

Vytvoření mobilního audioprůvodce míst spojených s příběhy osob, které se snažily překonat nebo překonaly železnou oponu.

Číslo projektu: KPF-02-010

V rámci tohoto projektu bude prováděna badatelská činnost za účelem zpracování podkladů osudů občanů Československa, Polska a Německa, kteří v touze po svobodě zahynuli na československo-rakouské a německé hranici v letech 1948 až 1989, ale také občané Rakouska, kteří přišli o život na hranicích z různých příčin. Budou vyhledány osoby, které zahynuly na celém úseku hranice, která sousedila se svobodným světem. V bádání se zaměříme na nové příběhy z oblasti jižní Moravy a jižních Čech, které budou zpracovány do jednotlivých příběhů a jejich prezentace bude na konferencích, internetových stránkách a v publikaci. Z uvedeného bádání vznikne 7 panelů, které budou umístěny na "Stezce svobody" u památníku "Brána ke svobodě". Tři panely budou seznamovat jednoduchým a vypovídajícím způsobem o osobách, které jsou uvedeny na stélách památníku. Na čtyřech panelech budou zveřejněny osoby uvedených národností, které zahynuly v celé délce hranice.

Pro seznámení s obsahem projektu byly zpracovány následující materiály:

Číslo projektu: KPF–02–039

Stávající "Stezku Svobody", která leží v Mikulově na hranici mezi Českou republikou a Rakouskem hodláme rozšířit o 4 významné příběhy z dob totalitního režimu, které byly v průběhu bádání objeveny v Archivu bezpečnostních složek ( Abs) v oblasti Jižní Moravy - 4.brigáda pohraniční stráže. Účelem projektu je zpracování podkladů tragických osudů z archívu Abs, kteří v touze po svobodě zahynuli na Česko - rakouské hranici v letech 1948 - 89 a zapojit do této aktivity mladou generaci. Z těchto 4 příběhů ( podklady z archivů, vyšetřovací spisy, fotodokumentace apod.) si vyberou studenti středních škol ke zpracování dle svého uvážení jeden z nich . Nejlepší zpracovaný příběh bude vyhodnocen a oceněn odbornou komisí stávající z historiků a badatelů. Studenti se zapojí do mravenčí a časově náročné badatelské činnosti. V rámci tohoto projektu budou vyrobeny 4 panely se stojkami zabudovanými do terénu a vystaveny na stávající Stezce Svobody z rozšířením o 4 nové osudy. V projektu se počítá s návštěvou studentů v Archivu bezpečnostních složeb (Abs) v Kanicích dále tiskovou konferencí spojenou s prezentací příběhů, odměnou vítězného příběhu spojenou s předání věcné ceny pro studenty a účastníky konference s občerstvením. Vzhledem ke dlouhodobé spolupráci s městem Laa an der Thaya nám byl doporučen partner Lebesraum Land um Laa.

panel 1 panel 2 panel 3 panel 4 panel 0 brožura

Číslo projektu: KPF-02–058

Projekt je směrován pro širokou veřejnost v pohraničí mezi Českou republikou a Rakouskem. Záměrem je především seznámit rakouské občany s útrapami českých lidí žijících v totalitním režimu. V horších případech docházelo k popravám a mnohaletým žalářům v komunistických lágrech, riskovalo se i na hranicích v rámci ilegálních přechodů státní hranice, kde mnozí zaplatili svým životem a jen za to, že se neztotožnili se svým názorem s tehdejším režimem. Putovní výstava bude zachycovat jedinečné momenty života lidí za "železnou oponou" v období 1948 - 1989, tragické příběhy jedinců i celých rodin, které jsou traumatem do dnešních dnů. Díky otevření státních archivů a svědectví pamětníků této doby se nashromáždilo spousty fotodokumentace, předmětů a originálních dokumentů, které bychom chtěli představit především rakouské veřejnosti na 10-ti panelech, stolové vitríně a stojanu na horkovzdušný balón v přihraničních obcí Laa an der Taya, Windhaag bei Freistadt, Rabs, Retz a Poysdorf, kde proběhne na úvod rovněž tisková konference k tomuto tématu. Pozváni budou i občané z české strany hranice. Bude rovněž vyrobena brožura v ČJ/NJ s výběrem dokumentů a popisky k fotodokumentací. Pro zájemce bude k dispozici zdarma.