Číslo projektu: KPF-02–058

Projekt je směrován pro širokou veřejnost v pohraničí mezi Českou republikou a Rakouskem. Záměrem je především seznámit rakouské občany s útrapami českých lidí žijících v totalitním režimu. V horších případech docházelo k popravám a mnohaletým žalářům v komunistických lágrech, riskovalo se i na hranicích v rámci ilegálních přechodů státní hranice, kde mnozí zaplatili svým životem a jen za to, že se neztotožnili se svým názorem s tehdejším režimem. Putovní výstava bude zachycovat jedinečné momenty života lidí za "železnou oponou" v období 1948 - 1989, tragické příběhy jedinců i celých rodin, které jsou traumatem do dnešních dnů. Díky otevření státních archivů a svědectví pamětníků této doby se nashromáždilo spousty fotodokumentace, předmětů a originálních dokumentů, které bychom chtěli představit především rakouské veřejnosti na 10-ti panelech, stolové vitríně a stojanu na horkovzdušný balón v přihraničních obcí Laa an der Taya, Windhaag bei Freistadt, Rabs, Retz a Poysdorf, kde proběhne na úvod rovněž tisková konference k tomuto tématu. Pozváni budou i občané z české strany hranice. Bude rovněž vyrobena brožura v ČJ/NJ s výběrem dokumentů a popisky k fotodokumentací. Pro zájemce bude k dispozici zdarma.