Zvolte jazyk

Ukazujeme, že minulost ovlivňuje naši současnost i budoucnost. Dobré povědomí o minulé odvaze či minulém selhání lépe připraví na budoucí výzvy. Znalost historie pomáhá stavět hráz xenofobii, nesnášenlivosti a extremismu...

Občanské sdružení Paměť založili v roce 2008 Miroslav KasáčekLuďkem Navarou. Impulsem ke vzniku sdružení byla snaha otevřít minulost a rozvinout debatu nad osudy jednotlivců i celých rodin vystavených tlaku komunistického režimu.

Základní činností sdružení je příprava a prezentace projektů mapujících příběhy druhé poloviny 20. století, které výrazně zasáhly do života české společnosti. Projekty jsou realizovány v různých formách ‐ výstavy, televizní dokumenty, knižní publikace, internetové stránky, mobilní aplikace, besedy pro školy, debaty pro veřejnost.

Sdružení také organizuje mezinárodní konference k otázce komunistické perzekuce nebo historie železné opony.

Velkou pozornost obrací sdružení Paměť na mladou generaci, pro kterou je doba komunistického režimu vzdálenou minulostí. Mladí lidé mají v současné době paradoxně málo možností dozvědět se o událostech, které dodnes zůstávají živé v paměti mnoha lidí. Těžištěm činnosti sdružení je jižní Morava a město Brno.

Sdružení Paměť je členem Platformy Evropské paměti a svědomí.

Sdružení Paměť spolupracuje s těmito partnery:

Sdružení Paměť spolupracuje v zahraničí s těmito partnery: