Nabízíme vám prezentace o činnostech a zapojených subjektech do Platformy evropské paměti a svědomí.

Prezentace průřezem činností platformy:

 

Prezentace seznamující s jednotlivými členy platformy: