Číslo projektu: KPF-02-010

V rámci tohoto projektu bude prováděna badatelská činnost za účelem zpracování podkladů osudů občanů Československa, Polska a Německa, kteří v touze po svobodě zahynuli na československo-rakouské a německé hranici v letech 1948 až 1989, ale také občané Rakouska, kteří přišli o život na hranicích z různých příčin. Budou vyhledány osoby, které zahynuly na celém úseku hranice, která sousedila se svobodným světem. V bádání se zaměříme na nové příběhy z oblasti jižní Moravy a jižních Čech, které budou zpracovány do jednotlivých příběhů a jejich prezentace bude na konferencích, internetových stránkách a v publikaci. Z uvedeného bádání vznikne 7 panelů, které budou umístěny na "Stezce svobody" u památníku "Brána ke svobodě". Tři panely budou seznamovat jednoduchým a vypovídajícím způsobem o osobách, které jsou uvedeny na stélách památníku. Na čtyřech panelech budou zveřejněny osoby uvedených národností, které zahynuly v celé délce hranice.

Pro seznámení s obsahem projektu byly zpracovány následující materiály: